12 nov GPR Gebouw

Het GPR gebouw is ontwikkeld door W/E adviseurs en geeft inzicht in kwaliteit in milieubelasting, van beleid tot bouw en beheer. Hiermee is een zo hoog mogelijke duurzame kwaliteit geleverd en tegelijk een zo laag mogelijke milieubelasting . Deze hoge kwaliteit richt zich op gezondheid, gebruikswaarde en omgeving, nu en in de toekomst.

WATERHOEF-5jpg_LR-150x150

Tegelijk wordt het minimaliseren van het broeikas effect (CO2 uitstoot), de uitputting van voorraden en verlies aan biodiversiteit in beeld gebracht. Uniek hierbij is de toepassing van Cell producten voor bestaande bouw: deze geeft inzicht in de kwaliteitsverbetering van een beoogde ingreep. Om deze propositie te verduidelijken lanceert Isolatiebv een aparte website: Cell renovatie.

www.gprgebouw.nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.