28 apr dBmax Scheidingswanden – “ Meten is Weten ”

dBmax Scheidingswanden – “ Meten is Weten ”.

In Engeland wordt elke aannemer achteraf gecontroleerd door metingen van gemonteerde bouwconstructies. In Nederland is dit helaas nog niet zo. Hierdoor krijgen wij vaak te maken dat appels met peren worden vergeleken. Grote fabrikanten blinken uit in marketing naar bepaalde bouw groepen toe. 1 fabrikant blinkt uit met een mooi boekje met allerlei voorzetwand en scheidingswand constructies. Een architect die een geluidwerende scheidingswand constructie zocht voor R Bios twijfelde aan het advies in het boekje. Hij vroeg ons dit te controleren in het laboratorium.

Wij hebben dit in Zwolle bij DPA Cauberg Huygen gedaan en hebben ondervonden dat de fabrikant een test heeft gedaan van 1 scheidingswand type en hierna is gaan op plussen d.m.v. mechanische stijfheid principes. In de praktijk, conform test, bleek deze wand absoluut niet te voldoen.

Wij hebben ditzelfde meegemaakt bij een groot hotelketen. Deze kozen uit hetzelfde boekje een scheidingswand constructie met als naam MS125 wand. Wij plaatsen onze wand daar tegenover met hierbij een laboratorium test toegevoegd.

 

DBBlog meten is weten De luchtgeluidisolatie van een bouwelement en het geluiddrukniveauverschil tussen twee ruimten zijn frequentieafhankelijk. Om verschillende constructies en situaties snel en gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken en beoordelen zijn zogenaamde één-getalsaanduidingen ingevoerd. De Rw-waarde is internationaal de meest bekende.

De interne demping van een scheidingswand wordt aangeduid door de Ilu of Ilu.k. waarden. Foto Lab Cauberg Huygen

 

U moet weten dat de interne demping kwaliteit van een scheidingswand van groot belang is. Deze wordt aangeduid met een Ilu waarde of een Ilu.k waarde.

De fabrikant noemde in het boekje een Rw waarde van 59 dB. Zij noemen in hun boekje geen Ilu of Ilu.k waarde. Wat voor ons van groot belang is. Dit beschrijft namelijk de kwaliteit “interne demping” van de wand. Het betekent gelijk ook dat een wand getest is in het laboratorium. Onze dBmax scheidingswand (dikte 125 mm) heeft een Ilu.k van +8 dB en een Ilu van +11 dB.

De opdrachtgever koos toch voor de vertrouwde MS 125 scheidingswand. Onder de noemer “dit doen wij altijd”.

Op het moment dat de opdrachtgever op zijn verzoek een controle meting liet doen bleek de gemonteerde wand niet te voldoen aan de prestatie eis van

Rw = 59 dB..

Grote vertraging in de bouw alom en “wie zal dat betalen”, Vaak wordt de afbouwer hiervan de dupe, niet de fabrikant.

De Geluidsisolatie van de dBmax Scheidingswanden is een belangrijk criterium bij het selecteren van de wand voor uw project. Kenmerkende eigenschappen van de dBmax Scheidingswanden zijn de perfecte geluiddemping bij 125Hz en de lichtgewichte constructie die snel en eenvoudig kan worden gemonteerd zonder fouten. Bij de definitieve wandkeuze spelen ook andere wandeigenschappen mee zoals brandwerendheid, stootvastheid, wandhoogte en wanddikte.

Ook bij de dBmax scheidingswanden zijn de Ilu;k en of DnT,A,k waarde van een scheidingswand expliciet genoemd. Bij veel andere leveranciers blijkt bij vooral de hoge opgegeven Rw waarden een lagere onderliggende laboratoriumtest te liggen verhoogd door middel van mechanische stijfheid berekeningen. Op verzoek van een akoestisch adviseur hebben wij dit geverifieerd in het laboratorium.

Wij bieden u dan ook Cradle to Cradle dBmax scheidingswanden aan, welke u kan gebruiken bij toepassing als onderwijs, gezondheidszorg, kantoren, hotels, woningbouw / zorgwoningen, maar ook bij theaters en bioscopen met  een hoge prestatie eis – RA pop en Bios. Dit onderbouwd met laboratoriumtesten.

Praktijkmetingen wijzen uit dat de nacontrole meting overeenkomen met de laboratorium testen.

Bij verwerking geen irritatie aan huid en ogen. Lichtgewicht en laagfrequente demping.

Zie ook voor de scheidingswanden onze www.isolatiebv.com/cellshop

Isolatiemat

 

Rw in dB DnT,A,k in dB Hoorbaarheid Subjectieve Beoordeling
< 35 < 37 Een normaal gesprek kan eenvoudig worden gevolgd. extreem slecht
35 tot 40 37 tot 42 Een gesprek met stemverheffing kan worden gehoord maar niet makkelijk worden verstaan. Een normaal gesprek kan nauwelijks worden verstaan. zeer slecht
40 tot 45 42 tot 47 Een gesprek met stemverheffing kan worden gehoord maar niet makkelijk worden verstaan. Een normaal gesprek kan niet worden gehoord. slecht
45 tot 50 47tot 52 Een gesprek met stemverheffing kan nog juist worden waargenomen. Een normaal gesprek kan niet worden gehoord. matig
50 tot 55 52 tot 57 Luide geluiden kunnen worden waargenomen. redelijk
> 55 > 57 Zeer luide geluiden worden waargenomen. goed
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.